Задай си посока по пътя в живота

Силата на избора

В живота има ключови, решаващи моменти, в които е необходимо да направим избор за своето бъдеще. Те не са задължително много. Но те насочват живота ни задълго във времето. И качеството на всеки избор зависи от енергията, която ще вложим, това да го осмислим и прозрем, да погледнем в произтичащите перспективи от него, потенциалните възможности, евентуалните рискове, нашето вътрешно усещане. 

Влагането на тази енергия изисква време и концентрация. Но и достатъчно умел и практичен подход и опитност в насоките и напътствията, както и адекватна помощ в процеса на търсене и осмисляне и откритост към индивидуалната чувствителност.

Създадох три самостоятелни програми за ученици, които са в процес на търсене на своята посока в живота и бъдещо образование и дейност. Те са плод на близо 40 годишен личен и професионален опит в България и Франция. 

Който съм !

Всеки от нас се опознава цял живот. И колкото по-добре сме наясно със себе си, толкова по-ясно и силно ще взимаме решения напред във времето. Ще надмогваме с лекота страхове и притеснения, ще влагаме необходимите усилия в преследване на целите ни, ще сме още по-ясни в комуникацията си с другите. 

Какво означава това, да съм наясно кой съм? 

 • да познавам себе си: силните и слабите си страни, желанията и възможностите си, естествените си способности и всичко, което нося в мен
 • да основа моята увереност на това познание и да съзнавам ясно накъде вървя
 • да продължавам напред, учейки се и подобрявайки се спрямо посоката, която съм избрал 
   

Аз мога !

Всички имаме свой потенциал, който използваме и изразяваме през целия си живот. Но дали го развиваме достатъчно? Дали сме наясно какво ни трябва да можем, за да осъществяваме желанията си.
 

Успехът в живота се дължи на овладяването на две ключови сили: 

 • професионалните компетенции: това са техническите познания и способности за дадена професия или дейност
 • човешките умения: осмисляне и взимане на решение, представяне и утвърдително поведение, ефективна комуникация и лидерски способности, убедителност, справяне със стреса и напрежението и владеене на концентрацията си

Моят път !

Колкото по-рано започне да се подготвя една мечта, с толкова повече време разполагаме за нейната реализация. Когато това касае осъществяването на живота ни, никога не е достатъчно рано и всяко отдадено на това време е безценно. 

Пътят към мечтата ни участва в съставянето на нашата личност, която ще се изрази в обществото и ще осъществи нашата житейска съдба. Постигане на пълноценен, успешен и щастлив живот зависи според мен поне от две неща:

 • да сме наясно със себе си и своите възможности, за да полагаме усилия основно в това което можем и обичаме да правим
 • да имаме ясна посока, по която да вървим в ежедневието

Програми 

За ученици от 10ти 11ти и 12ти клас

Който съм !

Провеждане

 • Присъствено в зала 
 • Продължителност на една сесия: 2 часа
 • Общ брой сесии: 6
 • Брой сесии на седмица: 1
 • Групи до 16 участника
 • Получаване на сертификат
 • Общност за помощ и обмен в Дискорд
 • Такса участие: 192 лв.

СЕСИИ

1. Къде съм сега?

2. Какво съумявам?

3. Как решавам?

4. Как ме вижда светът?

5. Как създавам?

6. Който съм!

Аз мога !

Провеждане

 • Присъствено в зала 
 • Продължителност на една сесия: 2 часа
 • Общ брой сесии: 8
 • Брой сесии на седмица: 1
 • Групи до 16 участника
 • Получаване на сертификат
 • Общност за помощ и обмен в Дискорд
 • Такса участие: 240 лв.

СЕСИИ

1. Как се представям пред публика?

2. Как ме виждат другите?

3. Как убеждавам?

4. Как се справям в конфликти?

5. Как генерирам ентусиазъм?

6. Как водя дебат?

7. Как водя група?

8. Колко изразително докосвам хората?

Моят път !

Провеждане

 • Присъствено в зала 
 • Продължителност на една сесия: 2 часа
 • Общ брой сесии: 5
 • Брой сесии на седмица: 1
 • Групи до 16 участника
 • Получаване на сертификат
 • Общност за помощ и обмен в Дискорд
 • Такса участие: 150 лв.

СЕСИИ

1. Как се изразявам?

2. Какво умея?

3. Какво виждам?

4. Как съграждам?

5. Пътят към моят бъдещ свят.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez prendre connaissance des détails et accepter le service pour visualiser les traductions.