Enthway
Професионално и лично усъвършенстване

 1. Управление на времето и вземане на решения
 2. Комуникация и възприемане
 3. Смисълът на човешките взаимоотношения
 4. Формулиране и задаване на въпроси
 5. Продажби, преговори и лоялност
 6. Персонализиран мениджмънт
 7. Говорене и изява пред публика
 8. Поведение и лидерство
 9. Водене на работни срещи
 10. Коучинг и позициониране
 11. Иновации и стартиращ бизнес
 12. Разгръщане на съществуващ бизнес

Програми и работни подходи

Създадох метода Enthway през 2006 г. с моят френски съдружник Франсоа Медиони и оттогава прилагах и разработвах чрез работа с множество компании, чрез колективни и индивидуални сесии за всички аудитории: основатели на фирми и директори, мениджъри, ръководители на екипи, търговци и административни кадри. Той е насочен към постигане на целите и удовлетворяване на очакванията на всеки участник, независимо от неговия професионален произход.

Това включва гъвкава, ориентирана към резултатите и създаваща стойност подкрепа, която носи подходящи подобрения в поведението и ученето на участниците. Тази подобрена версия е подходяща както за фирми, така и за физически лица и има за цел да осигури максимална гъвкавост и достъпност, включително финансова. Това без да се губи качеството на взаимодействието и като се предоставя както дистанционно, така и в присъствени сесии. Това, което остава решаващо, е личният ангажимент на всеки участник и степента му на мотивация и готовност за сесиите.

Режимът на работа е абонаментен с три формули, даващи различни нива на достъп до различните програми за развитие. Лично осигурявайки воденето на всички програми, броят на местата е ограничен.

 

ФОРМУЛИ ЗА МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ

Формулите дават достъп до различните колективни програми и включват използването на онлайн инструменти. Някои позволяват и достъп до индивидуално работно време с мен. Те могат да бъдат променяни по желание и подновявани на месечна база и с минимален ангажимент от един месец. Броят на местата е ограничен.

Програмите се провеждат целогодишно и записването се отчита от момента на ангажираност от страна на участника. 

 

START : 60 лв с ДДС / тест първите два месеца (-50%)

Включва: 1 програма за групов коучинг по избор

Ангажимент за участника:

 • Групов коучинг / всички програми
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени


BUSINESS : 180 лв с ДДС / тест първите два месеца (-50%)

Включва: 1 програма за групов коучинг по избор + 1 програма за групов тренинг / работни срещи по избор + 1 час индивидуален коучинг

 • Групов коучинг / всички програми
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Групов тренинг или работни срещи / всички програми с изключение на Коучинг и позициониране
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Индивидуален коучинг: 1 час / месец

 

LEADER : 600 лв с ДДС / тест първите два месеца (-50%)

Включва: 1 програма групов коучинг по избор + 2 програми групов тренинг / работни срещи по избор + 4 часа индивидуален коучинг

 • Групов коучинг / всички програми
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Брой сесии на месец: 4
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Групов тренинг или работни срещи / всички програми 
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Индивидуален коучинг: 4 часа / месец


За групови записвания, моля свържете се с нас.

Промоциите са временни и валидни само за частни лица нови клиенти при онлайн записване директно през сайта.

ГРУПОВ КОУЧИНГ

Управление на времето и вземане на решения

Провеждане

 • Групов коучинг / онлайн или в зала
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Общ брой сесии: 6
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: ВСИЧКИ

СЕСИИ

1. Създаване на стойност

2. Приоритети и реалност

3. Избори и решения

4. Важното и спешното

5. Спечелване на време

6. Всеки ден е различен

Комуникация и възприемане

Провеждане 

 • Групов коучинг / онлайн или в зала
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Общ брой сесии: 8
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: ВСИЧКИ

СЕСИИ

1. Същност на общуването

2. Смисълът на влиянието

3. Прецизното възприятие

4. Създаване на адекватен обмен

5. Слушане и проницателност

6. Начинът на запитване

7. Уместно аргументиране

8. Мисъл и изразителност

Смисълът на човешките взаимоотношения

Провеждане 

 • Групов коучинг / онлайн или в зала
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Общ брой сесии: 8
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: ВСИЧКИ

СЕСИИ

1. Аз и другите

2. Първият контакт

3. Интуиция и наблюдателност

4. Качества и способности

5. Мотиви и ценности

6. Споделяне и слаби сигнали

7. Отговорност и доверие

8. Искрената емпатия

Формулиране и задаване на въпроси

Провеждане 

 • Групов коучинг / онлайн или в зала
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Общ брой сесии: 8
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: ВСИЧКИ

СЕСИИ

1. Защо въпросите?

2. Кога ги задаваме?

3. Какви варианти има?

4. Как да ги формулираме?

5. Как да ги усъвършенстваме?

6. Кой са всъщност въпросите?

7. Къде съществуват те?

8. Какво има отвъд въпросите?

Продажби, преговори и лоялност

Провеждане 

 • Групов коучинг / онлайн или в зала
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Общ брой сесии: 12
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: ВСИЧКИ

СЕСИИ

1. Да продавам или да не продавам?

2. Покупка и продажба

3. Кой купува?

4. Защо продавам?

5. Какво продавам?

6. Имам ли купувач?

7. Какво създава купуване?

8. Потребности и личности

9. Водене на разговор

10. Заключване на избор

11. Обслужване за помагане

12. Доверието е всичко

Персонализиран мениджмънт

Провеждане 

 • Групов коучинг / онлайн или в зала
 • Продължителност на една сесия: 1,5 часа
 • Общ брой сесии: 12
 • Брой сесии на месец: 2
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: ВСИЧКИ

СЕСИИ

1. Водене и менажиране

2. Визия и екип

3. Цели и планиране

4. Времето на мениджъра

5. Личностите

6. Стратегия на мениджъра

7. Наблюдение и мониторинг

8. Повишаване на уменията

9. Персонализирани обмени

10. Делегиране и издигане

11. Обединяване около себе си

12. Създаване на общо бъдеще

ГРУПОВ ТРЕНИНГ / РАБОТНИ СРЕЩИ

Говорене и изява 
пред публика

Провеждане 

 • Групов тренинг  / в зала
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Общ брой сесии: 6
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: BUSINESS, LEADER

Поведение и 
лидерство

Провеждане

 • Групов коучинг и тренинг / в зала
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Общ брой сесии: 12
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: BUSINESS, LEADER

Водене на 
работни срещи

Провеждане

 • Групов тренинг  / в зала
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Общ брой сесии: 6
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: BUSINESS, LEADER

Коучинг и позициониране

Провеждане 

 • Работни срещи / в зала
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Общ брой срещи: 16
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: LEADER

Иновации и 
стартиращ бизнес

Провеждане 

 • Работни срещи / в зала
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Общ брой срещи: неограничени
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: BUSINESS, LEADER

Разгръщане на съществуващ бизнес

Провеждане 

 • Работни срещи / в зала
 • Продължителност на една сесия: 3,5 часа
 • Общ брой срещи: неограничени
 • Брой сесии на месец: 1
 • Онлайн инструменти: неограничени
 • Включена в абонамент: BUSINESS, LEADER

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez prendre connaissance des détails et accepter le service pour visualiser les traductions.